Casting | Artistiek coördinator Master Dans | Acteur.be

AP Hogeschool


Voeg een afbeelding toe

Artistiek coördinator Master Dans

Podium
Danser-es, Coach
Vergoed

Beschrijving van de casting

Functieomschrijving
Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken.

Als artistiek coördinator ben je verantwoordelijk voor de artistieke en pedagogische invulling en coördinatie van de masteropleiding dans van het Koninklijk Conservatorium. Je werkt nauw samen met de artistieke coördinatie van de bacheloropleiding dans, het opleidingshoofd podiumkunsten, curatoren en (gast)docenten van de masteropleiding dans. Indien mogelijk en opportuun kan je opdracht gecombineerd worden met een onderwijs- en/of onderzoeksopdracht aan het conservatorium.
De tweetalige masteropleiding dans/dance start in het voorjaar van 2020. De artistiek-pedagogische focus, opgebouwd rond de domeinen 'embodiment', 'artistieke praktijk' en 'onderzoek', werden vastgelegd in een 'Toets Nieuwe Opleiding', goedgekeurd door de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (https://ap-arts.be/news/master-dans).

Je werkt, binnen de krijtlijnen van deze 'Toets Nieuwe Opleiding' en de financiële en organisatorische randvoorwaarden van de School of Arts, aan de voorbereiding en realisatie van de masteropleiding. Daarbij ben je verantwoordelijk voor:

 • de verdere concretisering en planning van het opleidingsprogramma;
 • de samenstelling van een team van curatoren, dat de thematische en inhoudelijk insteek voor de modules van de masteropleiding aanlevert;
 • de samenstelling van het docententeam, waaronder zowel titularissen, die voor de nodige continuïteit in het programma zorgen, als gastdocenten, die omwille van hun specifieke ervaring of expertise worden aangetrokken;
 • de communicatie naar zowel het professionele veld als kandidaat-studenten;
 • de voorbereiding en realisatie van de toelatingsproef voor de master dans;
 • de samenstelling van voorbereidings- en schakelprogramma's van kandidaat-studenten in overleg met het opleidingshoofd;
 • de verdere afstemming met het voorbereidings- en schakelprogramma en de educatieve master dans, die eveneens in huis wordt aangeboden (voorzien vanaf 2019-20).

Je neemt de dagelijkse artistiek-pedagogische coördinatie van de opleiding waar en fungeert als aanspreekpunt voor studenten, docenten en externen. Je organiseert en neemt deel aan overleg binnen de opleiding en het conservatorium. Je legt contacten met het veld en vertegenwoordigt de opleiding in externe overlegorganen. Op basis van evaluatieresultaten en in overleg met de betrokkenen stuur je bij waar nodig.

Profiel

 • Je bent in het bezit van een Bachelor of masterdiploma, bij voorkeur in de podiumkunsten / dans.
 • Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.
 • Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Wijze van solliciteren
Tot en met 18-12-2018 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Wanneer je anderstalig bent, dien je via een kwalificatiegetuigschrift aan te tonen dat je over het ERK-niveau B2 en/of C1 in de onderwijstaal Nederlands beschikt.

Selectieprocedure
De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding
De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Artistiek coördinator Master Dans

 • Je hebt ervaring binnen het Hoger onderwijs en bent vertrouwd met het internationale professionele en onderwijsveld met betrekking tot de podiumkunsten/ dans.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met domein-overschrijdend werken zowel in als buiten de kunsten. Je hebt inzicht in de werking van een School of Arts en je toont openheid voor een internationale en kunstzinnige context.
 • Je kan doelgericht kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.
 • Je hanteert hedendaagse informatie- en communicatietechnologie.
 • Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.
 • Je weet een divers studentenpubliek te stimuleren en motiveren. Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners.
Profiel
Danser-esCoach Profieltype : Professional (artistieke en niet-artistieke beroepen)