Steun aan Belgische acteurs en actrices naar aanleiding van de COVID19-crisis | Acteur.be

←Alle artikels

nieuws
Steun aan Belgische acteurs en actrices naar aanleiding van de COVID19-crisis

Het Fonds Norma Joossens, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, heeft als doelstelling acteurs en actrices te helpen wanneer ze op pensioengerechtigde leeftijd over onvoldoende financiële middelen beschikken om in hun levensonderhoud te voorzien.

Omwille van de ernst van de gevolgen van de COVID19-crisis in de sector, heeft het Fonds een deel van zijn middelen vrijgemaakt om voor een beperkte periode steun te bieden aan ALLE acteurs en actrices, ongeacht hun leeftijd.

U kan een aanvraag tot financiële steun indienen, wanneer u kunt aantonen dat u:

  • in België woont
  • in 2019 als bezoldigd acteur/actrice aan de slag was
  • in 2020 uw professionele activiteiten heeft moeten stopzetten omwille van de COVID-crisis.

 

U kan, op voorlegging van facturen, een tussenkomst aanvragen voor (speciale) uitgaven die u omwille van een gebrek aan inkomsten niet zelf kan bekostigen. Dit gebrek aan inkomsten is een gevolg van de COVID-19 crisis. Zonder deze steun zou u in grote (financiële) moeilijkheden komen.

 

Per goedgekeurd dossier wordt éénmalig een steunbedrag tussen 700 en 2.000 Euro uitgekeerd.

In een eerste fase wordt een budget van 50.000 Euro voorzien.

 

Een dossier indienen kan tot 31/12/2020 of tot wanneer het vastgesteld budget is toegewezen.

Een oproepcommissie bestaande uit leden van het Bestuurscomité van het Fonds Norma Joossens komt wekelijks samen om de ingediende dossiers te beoordelen.

 

Klik hier om een aanvraag in te dienen.

 

BronFonds Norma Joossens