Open Call : Artcontest 2019 | Acteur.be

←Alle artikels

nieuws
Open Call : Artcontest 2019

Je kan je nu inschrijven voor Artcontest 2019!

ArtContest (vzw), opgericht in 2005, is de jaarlijks terugkerende wedstrijd in hedendaagse kunst die geldt als referentiekader voor jonge kunstenaars die in België wonen of verblijven en maximaal 35 jaar oud zijn, gesponsord door Hans Op de Beeck en met de steun van de Stichting Boghossian.

De wedstrijd, onder de bezielende leiding van oprichtster Valerie Boucher die zelf nauw betrokken is bij het aanstormend talent in de kunstwereld, heeft tot doel het werk van jonge, hedendaagse kunstenaars te promoten en hen ook op langere termijn te begeleiden en te ondersteunen.

Daarnaast wil ArtContest een bijdrage leveren aan de kunstzinnige ontwikkeling van jonge kunstenaars mede door het bevorderen van de reflectie over hun artistieke praktijk en hun positie als kunstenaar in de hedendaagse samenleving.

ArtContest schept een kader waarbinnen kunstenaars, met name via interculturele uitwisseling, worden gestimuleerd om na te denken over de specifieke rol van hun inzet voor de kunst.

ArtContest zet zich in om, vanuit aangescherpte kwaliteitseisen, de deelnemers maximale zichtbaarheid te bieden (via exposities, website, blog, twitter, facebook, kunstuitgaven, enz.) en organiseert tevens ontmoetingskansen met professionals uit de kunstwereld (curatoren, kunstcritici, galeriehouders, verzamelaars).

 

REGLEMENT

De wedstrijd staat open voor kunstenaars met de Belgische nationaliteit of die in België wonen en die niet ouder zijn dan 35 jaar.

Deelname aan de wedstrijd is gratis.

De geselecteerde kunstenaars staan zelf in voor de tentoonstellingskosten alsook voor de kosten van het vervoer.

Alle beeldende uitingsvormen en expressiemiddelen mogen worden gebruikt. Elke artistieke beeldtaal is welkom. Bij het tentoonstellen van de kunstwerken dient echter wel rekening te worden gehouden met de materiële mogelijkheden die de tentoonstellingsruimte biedt.

Audiovisuele werken mogen enkel op  USB-stick formaat worden aangeboden.

 

Inschrijvingsformulier en inschrijvingsvoorwaarden

Kandidaten worden verzocht een dossier in te dienen in standaard A4 formaat van maximaal 20 bladzijden.

Om u online in te schrijven downloadt u hier het inschrijfformulier 2019.
Verder voegt u uw pdf-dossier van maximaal 5MB bij alsook de links naar uw videobijdragen indien van toepassing. 
Kunstenaars die video’s presenteren dienen de links naar die video’s in de daartoe voorziene vakjes te plakken onder “online inschrijving

Het dossier moet volgende bevatten :

–  het door de kandidaat ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier 2019
– foto’s van het project dat de kandidaat wenst te installeren of van de reeks werken waarvan het te exposeren werk deel uitmaakt of nog van 3 tot 5 werken naar keuze.
– een omschrijving van de manier van aanpak van de kunstenaar
–  een curriculum vitae
–  een foto van de kandidaat zelf

Kunstenaars die video’s presenteren dienen de links naar die video’s in de daartoe voorziene vakjes te plakken onder “online inschrijving

Het staat de kandidaat vrij te kiezen voor een thema of onderzoeksproject.

 

De data

Dossiers plus inschrijvingsformulieren moeten uiterlijk op 31 mei 2019 bezorgd worden op onderstaand adres:

  • Eendrachtstraat 21, 1050 Brussel (u kunt de bescheiden ook persoonlijk in de brievenbus deponeren; gelieve in dat geval niet aan te bellen).

De tentoonstelling zal plaatsvinden vanaf najaar 2019 in het Vanderborghtgebouw.

De prijsuitreiking zal plaatsvinden op de openingsreceptie van de tentoonstelling.

 

De prijzen

Eerste laureaat

–  Prijs van de Stichting Boghossian: 9.000€
–  een solotentoonstelling in het Villa Emapin (2020).

Tweede laureaat

–  Prijs van de Stichting Boghssian : 6.000€
–  een solotentoonstelling in de C-Box van de Centrale for Contemporary Art in 2020.
–  een cheque ter waarde van 1000€ voor aankoop van materiaal bij Cadr’art.

 

Derde laureaat

–  Sabamprijs: 3.000€
–  een tentoonstelling in het “Vitrine” Sabam.

 

Alle informatie met betrekking tot het verloop van de wedstrijd kunt u vinden op de website www.artcontest.be.Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij Valérie Boucher.

 

Bron: Artcontest.be