Open Call CAS-CO Podium : Repetitie- en/of creatieruimte | Acteur.be

←Alle artikels

nieuws
Open Call CAS-CO Podium : Repetitie- en/of creatieruimte

De residentiewerking in het podiumkunstenatelier van 30CC & Cas-co ondersteunt work-in-progress van jonge kunstenaars en collectieven in teksttheater, performance en het hybride werk tussen beeldende kunst en theater.

Het podiumkunstenatelier is 180 m2 en uitgerust met een licht-en geluidsinstallatie. Meer informatie over de ruimte vind je hier. Het cultuurcentrum van Leuven 30CC beheert als partner van Cas-co deze ruimte. 30CC bouwt zo mee aan een actief ontwikkelingsbeleid voor kunstenaars in de regio.

Voor wie

je genoot een professionele artistieke opleiding en/of je kan een interessant ontwikkelingstraject in de performing arts voorleggen

Deelname & selectie

Een volledig dossier bevat volgende elementen:

  • een dossier met CV, beeldend portfolio en gemotiveerde aanvraag en evt. projectplan (met o.a. toekomstige presentaties, reviews, (vimeo) links, website, blog, …)
  • een korte beschrijving van belang en kwaliteit van het artistieke parcours in regionale en/of internationale context. (via eigen standpunt en/of vanuit recensies of aanbevelingen)

* enkel voor videowerk mag dit op usb of dvd, met voorkeur voor online videomateriaal via weblinks.

* onvolledige dossiers komen niet in aanmerking

Een selectiecommissie, bestaande uit leden uit de professionele (podium)kunstensector, beoordeelt de aanvragen op basis van het ingediende dossier en zal een gemotiveerd en bindend advies geven aan 30CC. Op basis van dit advies wordt er aan de geselecteerde maker(s) de ruimte tijdelijk toegewezen (met een maximum van 8 weken in totaal). Tegen negatief advies is geen beroep mogelijk.

De podiumkunstenruimte wordt voor een periode van minimaal 4 tot maximaal 8 weken ter beschikking gesteld.

De geselecteerde kandidaat wordt uitgenodigd voor een gesprek waarbij verdere praktische afspraken worden gemaakt, een afsprakennota en huishoudelijk reglement worden ondertekend.

Aanvragen na deadline datum worden ook behandeld en al dan niet gehonoreerd binnen de limieten van beschikbaarheid van de ruimte.

Voor vragen en informatie

cas-co.be/aanvragen

Contact

info@30CC.be

 

 

Bron: Kunstenpunt, Cas-Co