Lerende netwerken voor de cultuursector | Acteur.be

←Alle artikels

nieuws
Lerende netwerken voor de cultuursector

Cultuurloket wil netwerken bouwen waarin we sector-overschrijdend kunnen samenwerken en van elkaar leren. We organiseren daarom drie lerende netwerken.

Premières en theaterstukken in binnen- en buitenland die niet konden plaatsvinden, talloze concerten van Vlaamse artiesten die werden geannuleerd, wereldwijd gesloten tentoonstellingen met werk van Vlaamse kunstenaars, festivals die ter elfder ure afgelast werden, een evenementensector in ademnood, freelancers met het water aan hun lippen, cultuurhuizen die contracten met toeleveranciers opzeggen, ...  

De coronacrisis heeft de cultuursector stevige klappen toegebracht. En het ziet er niet naar uit dat corona snel uit ons leven zal verdwijnen. Is dit onze nieuwe realiteit? En vooral: hoe passen cultuurwerkers en cultuurorganisaties zich hieraan aan?

Van crisis naar kans 

De volledige professionele cultuursector is getroffen. Voor niemand is de toekomst duidelijk. Zijn de gekende financieringsvormen en verdienmodellen nog toekomstbestendig? 

Cultuurloket wil netwerken bouwen waarin we sector-overschrijdend kunnen samenwerken en van elkaar leren. We organiseren dit najaar drie lerende netwerken. Zo zoeken we samen naar oplossingen en bouwen we aan een duurzame cultuursector.

Samen zoeken naar antwoorden

Er zijn vandaag geen pasklare antwoorden. Met de lerende netwerken ondersteunen we de cultuursector in de zoektocht naar oplossingen en opportuniteiten. Onder begeleiding van professionals brengen we verschillende ideeën en visies die leven bij de deelnemers samen. We werken ze verder uit, betrekken de juiste experten en toetsen ze af aan de realiteit.

Onze lerende netwerken zijn: 

 • Thematisch 
  Elk lerend netwerk focust op een bepaald thema. We kozen voor de thema’s die de voorbije maanden het meest aan bod kwamen in onze adviesgesprekken en die de pijlers vormen van een toekomstbestendige cultuursector.   We organiseren deze drie lerende netwerken: 
  Duurzame financiering   
  Nieuwe businessmodellen voor live performance 
  Internationaal werken 
 • Digitaal 
  Het zal in de eerste plaats een digitaal netwerk zijn waar professionelen uit de cultuursector hun inspiratie en ideeën delen en samen vormgeven aan hun praktijk en de cultuursector in ‘het nieuwe normaal’.   
 • Cross-sectoraal 
  We brengen individuele cultuurwerkers, bestuurders van organisaties & culturele ondernemingen samen die minstens een deel van hun inkomen en werkingsmiddelen uit een activiteit in de cultuursector halen. We zijn ervan overtuigd dat inzichten uit de verschillende sectoren elkaar kunnen kruisbestuiven.  De lerende netwerken verbinden alle stakeholders uit de sector.  

Hoe werkt een lerend netwerk?

In een lerend netwerk sta jij centraal. Het draait om de deelnemers en hun ideeën. We brengen een aantal mensen samen om rond een bepaald thema te brainstormen, te leren, te ontwikkelen.

De groep bepaalt dus zelf hoe het thema vorm krijgt, welke ideeën er verder ontwikkeld worden en wat de uitkomst is.

Cultuurloket treedt op als facilitator. We begeleiden het proces en bewaken de methodiek. We werken via de principes van design thinking. Waar nodig nodigen we experten uit om input te geven aan de groep.

Een lerend netwerk komt vijf keer samen in een digitale meeting. We werken daarvoor met online collaboratietool Miro. Er is één meeting per week van twee uur. Na vijf weken wordt het lerende netwerk dus afgerond.
 

Hoe kan  je deelnemen? 

Per lerend netwerk is er plaats voor 18 deelnemers. Die moeten professioneel actief zijn in de cultuursector en goesting hebben om rond het thema te werken.

Iedereen kan zich kandidaat stellen door online in te schrijven. Onze consulenten zullen je nadien opbellen om een intakegesprek te doen.

Het lerend netwerk wordt ondersteund door het noodfonds en wordt gratis aangeboden. 

Schrijf je in

Lerend netwerk: duurzame financiering

Corona toont onze financiële kwetsbaarheid, maar ook onze weerbaarheid. Hoe snel kan je handelen als facturen nu betaald moeten worden? Hoe combineer je dat met de al hoge werkdruk? Hoe los je dringende cashflow problemen op terwijl je een meerjarenplan moet opstellen? Wat betekent duurzame financiering en hoe zet je dat in de praktijk?

Schrijf je in voor het lerend netwerk rond duurzame financiering als je over deze vragen samen wilt nadenken: klik hier voor alle praktische info en inschrijving.

Lerend netwerk: nieuwe businessmodellen voor live performance

De anderhalve meter samenleving heeft een sterke impact op cultuurhuizen en live performances, maar ook op socioculturele organisaties. Hoe kunnen ze nog voldoende inkomsten genereren als het samenkomen van mensen beperkt wordt in aantallen en ruimte? Wat is de kost van deze inspanningen? Kan die verhaald worden op het publiek?

Schrijf je in voor het lerend netwerk rond nieuwe businessmodellen voor live performance als je over deze vragen samen wilt nadenken: klik hier voor alle praktische info en inschrijving.

Lerend netwerk: internationaal werken

Is lokaal het nieuwe normaal? Of ontstaat een sterk Europa dat werk maakt van een Europese gezondheidszorg, mobiliteit van werk, sociale zekerheid, financiën en gezondheidszorg? En wat is de rol van cultuurorganisaties en een cultuursector daarin?

Schrijf je in voor het lerend netwerk rond internationaal werken als je over deze vragen samen wilt nadenken: klik hier voor alle praktische info en inschrijving.

 

Bron : Cultuurloket