Projectoproep voor kunstopdrachten in de publieke ruimte | Acteur.be

←Alle artikels

nieuws
Projectoproep voor kunstopdrachten in de publieke ruimte

In het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht lanceert de minister van Cultuur een projectoproep die de realisatie van kwaliteitsvolle kunstwerken in de publieke ruimte mogelijk maakt.

De publieke ruimte biedt heel wat interessante aanleidingen voor het realiseren van kunstwerken. Naast de vele sport- en belevingsinitiatieven, kan de realisatie van kunstwerken in de publieke ruimte inspelen op de behoefte van inwoners aan kunst- en cultuurbeleving.

Deze projectoproep zet in op het in contact brengen van een breed publiek met hedendaagse kunst en het zichtbaar maken van de waarde van de publieke ruimte voor de samenleving. Daarnaast staat ook het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen verschillende actoren met het oog op het creëren van maatschappelijk draagvlak hoog op de agenda. Kunstenaars kunnen een bijdrage leveren aan de specifieke betekenis en beleving van allerlei soorten plekken en situaties in Vlaanderen en het debat stimuleren rond interessante maatschappelijke thema’s en actuele en toekomstige transities.

Het doel is het verlenen van een kunstopdracht aan een professionele kunstenaar voor of vanuit een interessante maatschappelijke context of situatie. Dit kan door een voorstel in te dienen dat zich duidelijk verbindt met een specifieke locatie in de publieke ruimte. Maar ook een project dat niet aan een specifieke plek gebonden is of een situatie die voor een gemeenschap een maatschappelijke meerwaarde heeft, kan een aanleiding zijn voor een kunstopdracht. De concrete zichtbaarheid of ervaring in de publieke ruimte kan zowel permanent als tijdelijk, materieel of immaterieel, of van voorbijgaande aard zijn. De focus kan liggen op het proces maar het uiteindelijk artistiek resultaat is publiek ervaarbaar, toegankelijk of zintuigelijk waarneembaar in de (semi-)publieke ruimte.

Aanvragen?

Publieke actoren uit alle domeinen en sectoren van de samenleving kunnen ten laatste op 14 juni 2021 een aanvraagdossier indienen voor financiële ondersteuning voor de realisatie van een kunstopdracht in de (semi-)publieke ruimte.

Meer informatie over het stimuleringsinstrument 'Kunst in Opdracht in de publieke ruimte' en de infosessies kan u terugvinden op de website van het platform Kunst in Opdracht. Voor vragen kan u terecht op het volgende e-mailadres platformkunstinopdracht@vlaanderen.be.

 

Bron: Cultuurloket