Mediastages-project | Acteur.be

←Alle artikels

nieuws
Mediastages-project

Het project mediastages werd verlengd voor 2020-2021

Het mediastages-project dat sinds 2014 een legaal kader creëert in de audiovisuele, film en digitale sector voor -26 jarigen die na hun opleiding een stage volgen, wordt voor de periode 2020-2021 verlengd.

Federaal Minister van Werk Nathalie Muylle trekt hiervoor een budget uit van 255.000 euro.

Problematiek

Het aanbieden van werkervaringsplaatsen voor starters, met bijhorende kwalitatieve stagebegeleiding, blijkt nog altijd noodzakelijk te zijn in onze sector. Starters ontberen vaak de nodige ervaring om effectief als beroepskracht te kunnen instromen.

Pas afgestudeerde jongeren met ambities in de audiovisuele wereld blijven aan hun kant vragende partij om beroepservaring op te doen (zeker tijdens vakantieperiodes) en stellen zich enthousiast kandidaat om aansluitend op hun opleiding een stage te lopen. Ook werkgevers zijn nog steeds bereid om jongeren deze kans te bieden om hen zo de eerste stappen in de beroepswereld te helpen zetten. In tegenstelling tot sommige andere landen biedt ons opleidingssysteem hiertoe echter geen mogelijkheid (op een paar zeer specifieke uitzonderingen na) en zien/zagen we dat jongeren veelal buiten een wettelijk kader aan de slag gingen. De sociale partners zijn om die reden, binnen de hieronder vermelde voorwaarden, bereid om hiervoor het nodige regelgevende kader te voorzien.

Het project

De sociale partners van PC 227 & 303.01 willen via het project mediastages bijdragen om deze stages waarbij pas afgestudeerden essentiële werkplekervaring opdoen, om hun kans op het vinden van werk te vergroten, binnen een wettelijk kader te laten verlopen. De sociale partners van PC 227 & 303.01 willen hiermee een brug slaan tussen de uitstroom uit het hoger onderwijs en de professionele audiovisuele sector. 

Werkzoekende mediamakers, jonger dan 26 jaar, krijgen via dit project de mogelijkheid om gedurende maximum 12 weken onder individuele begeleiding mee te draaien in een professionele, audiovisuele onderneming. De stagiair krijgt oefenkansen om kennis, vaardigheden en attitudes te integreren, die praktisch te toetsen en verder te ontwikkelen binnen het professionele werkveld.

Deze mediastages zijn van toepassing op alle functies van de audiovisuele en filmsector, ongeacht welke opleiding de stagiair in het verleden gevolgd heeft en neemt op geen enkel moment de plaats van een betaalde arbeidskracht in. 

mediarte, het sociaal fonds van PC 227 & 303.01, werkte dit project concreet uit, neemt de rol op van stagepromoter en staat eveneens in voor de begeleiding van de werkzoekende jongere. Hierbij wordt permanent over de inhoud en kwaliteit van de stage gewaakt.

Ter voorbereiding van de stage zet mediarte sterk in op self-assessment van de competenties van de mediastagiairs en hoe de stagegever met de nog te ontwikkelen competenties omgaat tijdens de mediastage. Na beëindiging van de stage bezorgt mediarte aan de stagiair een stagerapport en een Startersgids met informatie over werken in de audiovisuele sector zodat deze met voldoende kennis aan de slag kan als volwaardige beroepskracht.

Tijdens het project communiceert mediarte volop over stages en werkervaringsplaatsen.

 

BronMediarte.be