mediarte longread : Premies voor de audiovisuele sector | Acteur.be

←Alle artikels

nieuws
mediarte longread : Premies voor de audiovisuele sector

mediarte schreef een handig artikel over de premies waar je als medewerker in de audiovisuele sector voor in aanmerking komt.

Er bestaan 3 vormen van jaarlijkse premies in de audiovisuele sector

  1. De eindejaarspremie
  2. De jaarlijkse premie
  3. De eco-cheques

1. De eindejaarspremie (ook wel 13de maand genoemd)

Op 1 januari 2007 werd er in PC 227 een eindejaarspremie ingevoerd.

Alle werknemers die gedurende een volledig kalenderjaar ononderbroken verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst, hebben in de maand december recht op een volledige eindejaarspremie gelijk aan het vast bruto maandloon van deze maand. Voor de werknemers die gedurende een volledig kalenderjaar ononderbroken verbonden zijn door meerdere contracten van bepaalde duur, wordt de premie berekend op basis van het gemiddelde brutoloon.

 

2. Jaarlijkse premie

Sinds 1 januari 2016 is voor alle werknemers van PC 227 een nieuwe CAO van kracht betreffende de jaarlijkse premie.

Deze premie bedraagt 265,30 euro (brutobedrag voor de werknemer vanaf december 2020) wordt toegekend aan iedere werknemer die het gehele kalenderjaar ononderbroken verbonden is geweest door een arbeidsovereenkomst. Voor de deeltijdse bedienden, wordt de jaarlijkse premie toegekend pro rata hun deeltijds arbeidsstelsel.

 

3. Eco-cheques

Op basis van een cao zijn de werkgevers verplicht om aan hun werknemers ecocheques toe te kennen.
Werkgevers opgericht voor 30 juni 2011 volgen de procedure zoals omschreven in de CAO, werkgevers opgericht na 30 juni 2011 betalen minimaal 100 euro voor een voltijdse werknemer met een volledige tewerkstelling.
Let op: voor een voltijdse werknemer bedraagt het bedrag van de cheques maximaal 250 euro.

Deze cheques worden ten laatste op 31 juli van elk kalenderjaar overhandigd. Het bedrag van het voordeel zal worden aangepast in functie van de tewerkstellingsperiode van de werknemer, let op deze kunnen ook betrekking hebben op ex-werknemers.

 

Het volledige artikel kan je hier lezen!

 

Bron : mediarte