mediarte webinar : De Genderkamer | Acteur.be

←Alle artikels

nieuws
mediarte webinar : De Genderkamer

Maak kennis met de 2 psychologen van de Genderkamer en hoe ze jou kunnen helpen in de omgang met grensoverschrijdend gedrag.
Of je nu slachtoffer, omstaander of pleger bent of proactief binnen je organisatie dit thema meer aandacht wil geven. De Genderkamer kan je hierbij helpen!

De Genderkamer

De Genderkamer is in 2015 opgericht, als onderdeel van de Vlaamse Ombudsdienst, en fungeert als een Vlaams gelijkekansenorgaan dat  gelijkheid op basis van geslacht, genderidentiteit en -expressie wil bevorderen, en discriminatie op basis van die zelfde gronden wil tegengaan. Zij heeft, in de nasleep van de wereldwijde #metoo beweging, bijzonder oog voor allerlei vormen van grensoverschrijdend gedrag, en dit over meerdere beleidsdomeinen heen (onderwijs, sport, cultuur, …). Ze vangt geluiden op, tracht vanuit een onafhankelijke positie een overzicht van de verschillende verhaallijnen te bewaren in een soms versnipperd landschap, en  bemiddelt, waar gepast en gewenst. Ze formuleert ook beleidsaanbevelingen op basis van dat werk.

Duur

Ongeveer 1 uur (inclusief vragenronde)

Partners

Deze webinar kwam mee tot stand met de steun van oa Adminstratie CJM, be.montage, Flega, Kabinet Media, Represent, SBC, VAF, Vlaamse Nieuwsmedia, VVJ, VOFTP, VOTF, VRT, wanda, WIFTM

 

Inschrijven kan via deze link.

 

Bron : mediarte.be