Nieuwe ondernemingswet | Acteur.be

←Alle artikels

nieuws
Nieuwe ondernemingswet

De nieuwe ondernemingswet van 15 april 2018 legt een aantal nieuwe regels op !

Vanaf 1 november 2018 moeten alle maatschappen zich actief inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

De KBO is een databank van de FOD Economie met basisgegevens van alle ondernemingen (rechtspersonen en zelfstandigen) in België. De registratie in de KBO kan je uitvoeren via een erkend ondernemingsloket. Bestaande maatschappen krijgen tot uiterlijk 30 april 2019 om zich in te schrijven in de KBO.

Daarnaast moet iedere nieuwe maatschap ook een boekhouding voeren. Waar dit voorheen niet verplicht was voor de burgerlijke maatschap, zal dit vanaf 1 november verplicht zijn voor alle nieuwe maatschappen. Bestaande maatschappen zijn verplicht een boekhouding te voeren vanaf het eerste boekjaar dat aanvangt na 30 april 2019. Indien de omzet van de maatschap 500.000 euro niet overschrijdt, kan er ook een vereenvoudigde boekhouding worden gehouden.

De maatschap? 

De maatschap is een vennootschapsvorm die voor beginnende creatieve ondernemers in prille samenwerkingen een oplossing kan bieden. Denk maar aan een kamerorkest of een schrijverscollectief.

Een maatschap is namelijk een samenwerkingsvorm tussen 2 of meer personen (zelfstandigen of andere ondernemingen) die samen overeen komen om een gemeenschappelijk doel te realiseren en de winst die hieruit voortvloeit onder elkaar te verdelen. In een simpele (schriftelijke) overeenkomst kunnen afspraken gemaakt worden wat elke maat inbrengt, hoe er samengewerkt wordt en hoe de winst verdeeld wordt. De overeenkomst zelf moet nergens neergelegd worden. De maten binnen de maatschap worden elk afzonderlijk belast in de personenbelasting. De maatschap zelf is dus niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Elk van de maten kan wel aangesproken worden voor de gehele schuld (zogenaamde “hoofdelijke” aansprakelijkheid).

 

Heb je nog vragen?
Nood aan een persoonlijk advies?
Maak een afspraak bij Cultuurloket!

 

 

Bron: Cultuurloket