Betere technologie, betere rechten ! | Acteur.be

←Alle artikels

nieuws
Betere technologie, betere rechten !

Sinds 14/11/2018 hebben acteurs en muzikanten recht op een vergoeding voor doorgifte via de kabel, ondanks de directe injectie. Dat is nieuw, want voordat de nieuwe wetgeving werd goedgekeurd, blokkeerde deze techniek die door kabeldistributeurs wordt gebruikt, jouw kabelrechten. De technologie staat niet stil. Maar moeten jouw rechten dan afhangen van de manier waarop jouw werken worden uitgezonden?

WELKE TECHNOLOGIE ER OOK WORDT GEBRUIKT…

Toegang tot audiovisuele en muzikale werken was nooit zo gemakkelijk als vandaag, en dat genereert bijgevolg ook meer inkomsten. De wetgeving volgde echter niet: uitvoerende artiesten worden onvoldoende of zelfs niet vergoed voor de exploitatie van hun repertoire. Eind 2017 klaagden we met de campagne ‘Kris, artiesten werken ook een reeks wetsontwerpen aan die jouw rechten als uitvoerende artiest aantast.

Een jaar later zorgt de goedkeuring van de nieuwe wetgeving echter voor rechtszekerheid voor acteurs en muzikanten die een kabelrecht hebben, ongeacht de technologie die wordt aangewend (in dit geval, de directe injectie). We stellen echter vast dat het technische kader van de teksten die jouw rechten als uitvoerende artiest omvatten, zelden overeenkomt met de technologische realiteit en de actuele (en toekomstige) vormen van distributie en exploitatie. In een wereld waarin technologie veel sneller evolueert dan onze wetgeving, is het dus tijd om het volgende principe te introduceren: welke middelen er ook worden gebruikt om een werk te verspreiden, de inkomsten daarvan moeten eerlijk worden verdeeld onder diegenen die daar recht op hebben, uitvoerende artiesten inbegrepen.

 

 

De campagne die gelanceerd werd in december 2017 klaagde drie ontwerpteksten aan (wetsvoorstellen of koninklijke besluiten) die je naburige rechten rechtstreeks aanvallen:

  • De afschaffing van een billijke vergoeding voor acteurs: Eind 2017 introduceerde een nieuw decreet een onderscheid tussen fonogrammen (geluidswerken) en audiovisuele werken. Eind 2018 werd de billijke vergoeding voor acteurs afgeschaft wat betreft audiovisuele werken.
  • Het omzeilen van de rechten van uitvoerende artiesten zodat zij (nog steeds) niet kunnen profiteren van de kabelrechten die hen toekomen: het recht op vergoeding voor doorgifte via de kabel, betaald door kabeldistributeurs, is een financiële compensatie voor het feit dat jouw werken worden verspreid via hun kabelnetwerk. De Belgische wetgeving inzake naburige rechten verleent dit niet-overdraagbare recht aan uitvoerende artiesten sinds 2014. Eind 2017 bracht een nieuwe techniek, genaamd de directe injectie, jouw “kabelrechten” in gevaar. Eind 2018 geeft een nieuwe wetgeving voor de audiovisuele sector je eindelijk gelijk: de uitvoerende artiest heeft recht op een vergoeding voor verspreiding via de kabel, zelfs in het geval van de directe injectie. Lees ons volledige artikel over de nieuwe wetgeving voor de audiovisuele sector hier.
  • De vrijstelling voor de vrije beroepen van de betaling van een billijke vergoeding (muzikanten): Deze vrijstelling voor de vrije beroepen werd eind 2017 goedgekeurd en ging begin 2018 van kracht. Gevolg: minder rechten voor muzikanten.

Kortom, er werd wel degelijk vooruitgang geboekt dit jaar, maar de conclusie blijft dat de positie van de uitvoerende artiest op alle gebieden moet verdedigd worden, en er is haast bij.

 

Bron : Playright