Podiumkunsten organiseert workshop "Introductie in de Alexandertechniek" | Acteur.be

←Alle artikels

nieuws
Podiumkunsten organiseert workshop "Introductie in de Alexandertechniek"

Op woensdag 20 maart, donderdag 21 maart en vrijdag 22 maart organiseert Podiumkunsten een workshop "Introductie in de Alexandertechniek"

Je maakt in een kleine groep kennis met de Alexandertechniek, een praktische, psycho-fysieke methode om moeiteloos en vrij te (blijven) bewegen.

Voor wie?

Podiumkunstenaars en -technici, en bij uitbreiding iedereen werkzaam binnen de podiumkunsten...

Doel

Steeds meer professionele musici, acteurs, dansers en theatertechnici hebben te kampen met aandoeningen zoals RSI, (lage) rugklachten, stem - en/of ademhalingsproblemen, hoofdpijn, het frequenter voorkomen van kwetsuren en spierkrampen, stress en allerlei blokkades die hun prestaties negatief beïnvloeden of zelfs de uitoefening van hun beroep tijdelijk of voor langere tijd onmogelijk maken. Anderen stuiten steeds weer op dezelfde beperkingen en schijnen er maar niet in te slagen een bepaald niveau van hun métier te overstijgen.

Door de aandacht te richten op het verbeteren van de algehele psycho-fysieke coördinatie, het verfijnen van het zintuiglijk bewustzijn en het doorbreken van niet efficiënte gewoontepatronen, leren deze podiumkunstenaars hoe zij zichzelf kunnen bevrijden van stress en pijn, en hoe zij hindernissen, die aanvankelijk onoverkomelijk leken, toch kunnen overwinnen.

Maar ook voor de podiumkunstenaar die niet onmiddellijk te maken heeft met acute of reeds lang aanslepende fysieke of technische problemen is de Alexandertechniek een waardevol hulpmiddel dat zowel ter preventie als ter ondersteuning gebruikt kan worden tijdens het aanleren, het beoefenen en/of het verbeteren van (nieuwe) artistieke vaardigheden of meer gespecialiseerde technieken.

Vanuit een meer algemeen oogpunt nodigt de Alexandertechniek iedereen die binnen de podiumkunsten werkzaam is uit om, ongeacht zijn leeftijd, het niveau of de discipline die hij beoefent, opnieuw na te denken over (artistieke) concepten zoals coördinatie, virtuositeit, efficiëntie, flexibiliteit, tonus, expressie, dialoog, samenspel, beheersing, leiding geven, (aan)raken, ontroering, verbeelding, timing, evenwicht, intensiteit, aandacht, kijken, luisteren, techniek, vrijheid, uitstraling enz.

Praktisch

  • 3 dagen : woensdag 20 maart, donderdag 21 maart en vrijdag 22 maart van 09u00 tot 17u00
  • Antwerpen, deFeniks/Walpurgis
  • de voertaal van de workshop is Nederlands

Prijs 

opleidingskrediet I sectorale opleidingspremies
Gebruik je jaarlijks opleidingskrediet van 600 euro als je tot één van deze groepen behoort:

  • werknemers van PC 304
  • flexwerkers: wie regelmatig in de sector podiumkunsten en muziek werkt, maar op het moment van de opleiding ingeschreven is als werkzoekende
  • studenten, stagiairs en lerenden binnen een organisatie uit PC 304

voor andere deelnemers: 415 €

drank en broodjeslunch inbegrepen

 

Alle info vind je hier of via de website van Podiumkunsten !  

 

Bron : Podiumkunsten