Sabam for Culture : projectoproepen podiumkunsten & webseries | Acteur.be

←Alle artikels

nieuws
Sabam for Culture : projectoproepen podiumkunsten & webseries

Sabam for Culture werd in 1981 opgericht om het Sabam-repertoire in al haar vormen te promoten, verspreiden en ontwikkelen. Zowel leden als organisaties komen in aanmerking voor deze steun. Vennoten kunnen aanspraak maken op een beurs terwijl organisaties jaarlijks in aanmerking komen voor financiële steun.

Maak kans op financiële steun voor nieuw theaterwerk

U wil u een nieuwe theatervoorstelling maken? Laat het ons weten vóór 30 september en maak kans op financiële steun. Sabam for Culture stelt extra middelen beschikbaar voor een totaalbedrag van € 37.000! Op die manier willen we de heropstart van de podiumkunsten ondersteunen. 

Door de coronacrisis moesten heel wat kunst- en cultuurhuizen noodgedwongen hun programmatie en engagementen verschuiven. Dat heeft ook gevolgen op lange termijn. Zo dreigen nieuwe producties moeilijker ondersteuning te vinden. Sabam for Culture biedt makers daarom de mogelijkheid om nieuw theaterwerk te ontwikkelen. We staan open voor alle genres: theater, dans, muziektheater, comedy, circus, transdisciplinair, ea.

Een onafhankelijke jury selecteert de beste dossiers en wijst elk van hen een budget toe.

Voorwaarden?

 • Motiveer welk bedrag u nodig hebt en waarvoor u het wenst te gebruiken. Alle voorstellen zijn welkom:  financiering loonkosten (we bekijken dit in het kader van fair practice) of productiekosten, vertaling van een theatertekst, opname van een trailer, beroep doen op een (internationale) expert, ....
 • U bent aangesloten bij Sabam of wenst aan te sluiten.
 • U mag slechts één aanvraag indienen.
 • Uw werk bevindt zich in de creatie- of repetitiefase. Er moet op het moment van de aanvraag nog geen zicht zijn op de presentatie van uw werk. Is dat wel het geval? Dan kan u beroep doen op één van onze creatiebeurzen.
 • U kan aantonen dat er reeds ondersteunende professionele partners aan boord zijn: coproducenten, residentieplekken, ea. 
 • Aanpassingen van bestaande werken komen niet in aanmerking. 
 • Deze beurs is niet combineerbaar met andere beurzen voor hetzelfde project. 

Interesse?

 • Stuur uw motivatiedossier (in PDF-formaat) naar sabamforculture@sabam.be
 • Vermeld de artistieke (theatertekst, script of andere) en financiële stand van zaken van uw project.
 • Toon aan waar de noden liggen en wat u met deze beurs wil ondernemen. 
   

Maakt u een webserie? Sabam for Culture investeert in uw project!

Sabam for Culture volgt de nieuwe trends in de audiovisuele sector op de voet en biedt makers van nieuwe webseries een beurs van 1.000 euro aan. Waarom? Om alternatieve concepten aan te moedigen, creatief talent extra kansen te bieden en de sector te helpen heropstarten. 

Werkt u aan een webserie en hebt u een financieel duwtje in de rug nodig? Dien dan nu uw aanvraag in


Voorwaarden

 • U bent of wordt lid van Sabam.

 • U geeft het werk tijdig aan en zorgt ervoor dat het voor minstens 50% tot het Sabamrepertoire behoort.

 • Het project bevindt zich minstens in de preproductiefase.
 • Deze beurs is enkel geldig voor originele creaties van minstens 5 afleveringen (minimale duurtijd van 30 minuten voor de volledige webserie).
 • Er moet sprake zijn van een samenhangend verhaal tussen de individuele afleveringen.
 • Er is een productiehuis betrokken bij de ontwikkeling van de webserie OF de betrokken auteur(s) hebben al minstens één gedistribueerde kortfilm gerealiseerd OF de betrokken auteur(s) zijn afgestudeerd aan een erkende filmschool.
 • De webserie moet door een externe partij verspreid worden. Is deze externe partij een omroep? Dan is het belangrijk om aan te tonen dat de omroep in kwestie niet instaat voor de volledige financiering van het project (als producent of coproducent).

Meer info over de inhoud van uw aanvraag, de deadlines en wat we van u verwachten leest u hier.

Geïnteresseerd?

Voldoet u aan de voorwaarden, wenst u een aanvraag in te dienen of hebt u een bijkomende vraag?
Stuur een e-mail naar sabamforculture@sabam.be.

 

Ontdek ook het permanente beurzenaanbod.

 

Bron : Sabam