Acrobatische Performers Acrobatiques

Podium
Circusartiest-e, Danser-es
Vergoed

Beschrijving van de casting

Circusmaker Hanna Mampuys (THERE THERE company), fABULEUS (Leuven) en STUK (Leuven) zoeken twee professionele, acrobatisch getrainde performers (circusartiesten of dansers) voor Softies, een dansvoorstelling voor een breed publiek (kinderen  en volwassenen) over de kracht van zacht durven zijn. Softies wordt een fysiek uitdagende voorstelling: soms krachtig en spectaculair, soms zacht en organisch. Er zullen drie performers op scène staan.

 

Auditie

16 én 17 maart 2019
Vlaams Centrum voor Circuskunsten
Dok Noord 4 F, 9000 Gent, België

 

Inschrijven

Vul dit formulier in (voor google accounts). Of stuur een mail met je CV en een videolink naar kathleen@fabuleus.be.
Deadline: 17 februari 2019

 

---

L'artiste de cirque Hanna Mampuys (compagnie THERE THERE), fABULEUS (Louvain) et STUK (Louvain) cherchent deux acrobates (artistes de cirque ou danseurs) pour Softies, un spectacle de danse destiné au grand public (enfants et adultes) sur le pouvoir de la douceur. Softies est une performance exigeante physiquement: parfois puissante et spectaculaire, parfois douce et organique. Il y aura trois artistes sur scène.

 


Audition

16 et 17 mars 2019
Vlaams Centrum voor Circuskunsten
Dock North 4 F, 9000 Gand, Belgique

 

Inscription

Remplissez ce formulaire (si vous avez un compte Google), ou envoyez un e-mail avec votre CV et un lien vidéo à kathleen@fabuleus.be.

Date limite: 17 février 2019

 

Acrobatische Performers Acrobatiques

Twee acrobatisch getrainde performers (m/v/x)

  • Bij voorkeur met een achtergrond in of notie van hand op hand acrobatie.
  • Bestaande duo's zijn welkom, maar je kan ook zonder partner auditie doen.
  • Vertrouwd zijn met en interesse hebben voor bewegingsresearch en de creatie van dans is een must.

Beschikbaar tijdens 8 repetitieweken (grotendeels in Leuven) tussen eind augustus 2019 en begin januari 2020.
Voorstellingen tussen januari en april 2020.

---

Deux artistes acrobatiques (h/f/x)

  • De préférence, avec une connaissance ou une notion d'acrobatie main à main.
  • Duos existants sont les bienvenus, mais vous pouvez également participer sans partenaire.
  • Connaissance et interêt dans la recherche du mouvement et dans la création de la danse sont importants.


Disponible pendant 8 semaines de répétition (principalement à Louvain) entre fin août 2019 et début janvier 2020.
Performances entre janvier et avril 2020.
 

Profiel
Circusartiest-eDanser-es Profieltype : Student (hoger onderwijs kunsten of techniek) Profieltype : Professional (artistieke en niet-artistieke beroepen)
Vaardigheden
Martial Arts Gymnastiek (grond) Acrobatie Hedendaagse dans Urban dance Gymnastiek (apparaten)