Lexicon van een scenario | Acteur.be

←Alle artikels

nieuws
Lexicon van een scenario

Alle termen die je moet begrijpen voor het schrijven van een scenario!

Beat
Een 'beat' suggereert dat de acteur tijdens het brengen van een dialoog een pauze neemt voor hij of zij verder gaat met de scène. 
 

CROSSFADE
Beschrijving van een scène-overgang : het beeld maakt een geleidelijke overgang over een zwart scherm naar de volgende scène.
 

CUT TO
Beschrijving van een scène-overgang : de ene scène gaat zonder effect in de volgende scène over.
 

Denouement / Ontknoping
Het finale deel van een verhaal waarin alle elementen van de plot samen komen, het conflict wordt opgelost en de vragen worden uitgelegd of opgelost.

Expositie
De introductie van achtergrondinformatie in een verhaal. Deze informatie kan betrekking hebben op de omgeving, de achtergrond van de personages, voorbije gebeurtenissen, de historische context, ...

EXT.
Exterieur. Deze scène speelt zich buiten af.

FADE TO
Beschrijving van een scène-overgang : het beeld maakt een geleidelijke overgang naar de volgende scène.

First Draft
De eerste versie van het scenario.

Final Draft
De definitieve versie van het scenario

FLASHBACK
Eén of meer scènes in een vertelling die de protagonist of kijker terugbrengt naar een eerder moment. Vaak zijn flashbacks bruuske onderbrekingen die een verhaal of personage contextualiseren aan de hand van achtergrondinformatie en herinneringen.

FREEZE FRAME
Het beeld ‘bevriest’, waardoor de actie op dit moment op één enkele frame blijft stilstaan.

Inciting Incident
Een moment, plotpunt of gebeurtenis die het hoofdpersonage voor het eerst confronteert met het centrale conflict van het verhaal. Dit moment sleurt de protagonist mee in de hoofdactie van het scenario.

Insert
of INSERT SHOT: een close-up van een specifieke actie of voorwerp in de scène. Gebruikt wanneer de schrijver de aandacht wil vestigen op een belangrijk detail.

INT.
Interieur. Deze scène speelt zich binnen af.

INTERCUT
Beschrijving van een scène-overgang : het verhaal springt afwisselend van de ene scène naar de andere scène. Vaak (maar niet altijd) vinden deze afwisselende scènes tegelijkertijd plaats.

JUMP CUT
Beschrijving van een scène-overgang : een abrupte overgang van de ene scène/actie naar de andere.

Intentieverklaring of Intentienota
Een tekst die beschrijft waarom je ervoor hebt gekozen om dit scenario te schrijven, de keuze van je thema en je persoonlijke motivatie voor je keuzes die je intentie naar de kijker toe reflecteren. De intentieverklaring presenteert de personages en het universum dat je hebt gecreëerd, en benadrukt het potentieel van je script.

Off Screen (O.S.)
Wanneer een personage spreekt en wordt gehoord door andere personages, maar niet kan worden gezien door het publiek. Je schrijft (O.S.) naast de naam van het personage die de dialoog uitspreekt.

Pitch
Je scenario samengevat in maximaal 3 of 4 regels. Wie, wat, waar, wanneer, waarom?

Plot Point
Een belangrijke gebeurtenis die de actie in een nieuwe richting duwt.

P.O.V.
Point of View, beschrijving van het camerastandpunt. De camera vervangt de ogen van een personage.

PRE-LAP
Dialoog uit de volgende scène die al in de huidige scène te horen is. Schrijf "pre-lap" tussen haakjes naast de naam van het personage.

Red Herring
Een aanwijzing of stukje informatie dat bedoeld is om misleidend of afleidend te zijn, de aandacht van een relevant of belangrijk onderwerp af te leiden of de kijker op het verkeerde been te zetten.

Scène
Een dramatische eenheid van tijd, plaats en actie die van begin tot eind zou kunnen worden gefilmd zonder de camera te bewegen of de belichting te veranderen.

Sequentie
Eenheid die bestaat uit verschillende scènes die eenzelfde doel dienen of eenzelfde intentie delen.

Treatment
Deze tekst presenteert het scenario van een film in vereenvoudigde vorm. Doorheen een opeenvolging van sequenties, elk gepresenteerd in een samenvatting en geschreven in de tegenwoordige tijd, geeft dit document een algemeen overzicht van de scènes en de structuur van het verhaal weer

SPLIT SCREEN
Wanneer op het scherm minimaal twee afzonderlijke beelden tegelijk worden weergegeven.

Storyboard
Een reeks tekeningen, meestal met een paar aanwijzingen en dialogen, die de plannen voor een film- of televisieproductie visualiseren

Synopsis
Het hele verhaal samengevat in een korte tekst, geschreven in de tegenwoordige tijd.

Scène-titel
De titel aan het begin van de scène die aangeeft waar de scène plaatsvindt (INT. of  EXT.) en op welk tijdstip (DAG of NACHT)

Voice Over (V.O.)
Wanneer we de stem van een personage horen over andere beelden of acties, maar deze niet  wordt gehoord door de andere personages in de scène. Meestal een vertelling, maar kan ook de interne monoloog van een personage zijn.

 

< Keer terug naar ons artikel "Hoe begin ik aan een scenario?"